O autorze
Dziennikarz obywatelski. Działam na rzecz zwiększenia jawności w życiu publicznym korzystając z pomocy Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. W 2014 roku nominowana do nagrody Super Samorząd jako członek grupy nieformalnej Miasto Obywatelskie Lubartów, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór za działania na rzecz świadomego głosowania w wyborach.

W 2015 roku zostałam laureatką konkursu dziennikarskiego na najlepszy materiał prasowy na temat petycji. Konkurs organizowała Kancelaria Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych. Współtworzę serwis o pracy radnych: lubartow.mamprawowiedziec.pl i fanpage Miasto Obywatelskie Lubartów.

Mitologia samorządowa

Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mają swój biuletyn pn. Obywatelskie Stronie, którego redaktorem naczelnym jest Marek Prętki. Jest to bezpłatna gazeta zajmująca się tematyką gminną. Prezentuje nie tylko wybrane punkty z Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, ale bywa, że i sposób procedowania.

W tym wybuchy śmiechu niektórych radnych, podczas zgłaszania interpelacji przez innego radnego w imieniu mieszkańców zaniepokojonych sprzedażą Rogóżki.
Redaktor naczelny zwrócił uwagę, że jest to sytuacja niedopuszczalna. Napisał w materiale: Nie jesteście panowie naszymi władcami. Jesteście pracownikami wynajętymi przez Mieszkańców Gminy. Pan Burmistrz wykonuje zadania dysponowania naszym mieniem i przełożonego urzędników jedynie w naszym imieniu! Wiele lat braku działań ze strony obywateli i uwarunkowania prawne doprowadziły nas do powstania urzędniczo autokratycznego królestwa, nieprzychylnego Mieszkańcom, sprowadzonych do roli „miernych, biernych, ale wiernych” albo wykluczonych. Pokutuje u nas ruski zwyczaj, że to ty
obywatelu przyszedłeś po coś i będziesz mnie uniżenie prosił! Pora z tym skończyć!


Obywatelskie Stronie zajęło się także szerzącą się od lat swego rodzaju mitologią samorządową. Lokalne strażnictwo bowiem, to nie tylko wgląd w bieżącą sytuację gminy,
I – co najbardziej oczywiste – w jej finanse. To także czasem odkłamywanie rzeczywistości. Którą mieszkańcy nie zawsze widzą zza dyplomów i pucharów.
Bo za te często trzeba zapłacić – dosłownie.
A tą informacją włodarze dzielą się już mniej chętnie.
Jak również tym, jak miarodajne są różnego rodzaju rankingi.
W jednym z numerów Obywatelskiego Stronia pojawił się artykuł pt.: „Nagrody a rzeczywistość. Zbieżność czy kontrast?”

Często bywa tak, że w lokalnej prasie – w tym wypadku „Nowinkach Strońskich” – pojawiają się informacje o nagrodach zdobytych przez Gminę. Rzecz jasna w wyniku perfekcyjnego zarządzania. Redakcja Obywatelskiego Stronia podjęła się dokonania analizy, na ile jest to miarodajny wskaźnik poziomu rozwoju gminy. Jako jeden z przykładów został podany konkurs Gmina Fair Play. Redakcja poinformowała w materiale, że udział w obydwu etapach kosztuje Stronie 9225 zł brutto. Do tego zaznaczyła, iż udział w nich bierze niewielki odsetek gmin. Zatem trudno traktować ten tytuł, jako miarodajny.


Podobnie w przypadku godła „Teraz Polska”, które Gmina uzyskała w 2013, a za które również trzeba było zapłacić. Redakcja zainteresowała się także tym, ile w 2016 zgłoszono podmiotów. Jak wynika z informacji prasowej, było ich łącznie 100, co raczej nie wymaga komentarza na temat konkurencji.
Co ważne, autorzy materiału przybliżają zasady podobnych projektów, podkreślając, że organizatorzy tego typu konkursów nie weryfikują samodzielnie kryteriów. Efekt – dobrze wypełnione dokumenty i wniesiona opłata – gwarancją sukcesu. Oprócz różnego typu płatnych programów w artykule znalazło się także odwołanie do rankingu wykorzystania środków z Unii Europejskiej w latach 2004 – 2014, opracowanego przez czasopismo „Wspólnota”.
Niestety także w aspekcie inspirującej statystyki, która zamiast 129 miejsca ukazuje miejsce 39 w skali kraju i 6 w województwie, zamiast 12. Pierwsze, zamiast drugiego w powiecie. Redakcja jednak nie tylko rozprawia się z tą mitologią samorządową. Przypomina także, że samo pozyskiwanie środków nie wystarcza, potrzebne są także lepsze inwestycje.
Jaki jest morał dla mieszkańców po lekturze tego artykułu? Nie wiem, jaki dla każdego z nich konkretnie. Ogólnie rzecz biorąc, obywatele Stronia, powinni być uświadomieni jak łatwo paść ofiarą propagandy sukcesu.

Niestety – nie tylko Stronia. Bo w aspekcie przytoczonych tytułów posiadanych przez Gminę, a pozycję w rankingu zamożności (10 lat temu 91 miejsce, obecnie – 384), to już nie jest naginanie faktów.
To raczej zakrzywienie czasoprzestrzeni.
Dlatego mieszkańcy powinni cieszyć się, że jest Obywatelskie Stronie.
Bo Obywatelskie Stronie jest… obywatelskie.
Wskazując władzy, że właściwe pytanie, które powinna adresować do mieszkańców, brzmi: Jak ci się tu żyje, człowieku?

Obywatelskie Stronie
Trwa ładowanie komentarzy...