Działa, ale się samo nie zrobiło

Zamiast wstępu komentarz, pod jednym z materiałów ze strony Nowa Wieś. Kęty: To naprawdę działa! Jestem pod wrażeniem! A przy okazji okazuje się, że świat jest prosty tylko ludzie (niepotrzebnie czasami) go komplikują.

Naczelny czasopisma „Nowa Wieś w gminie Kęty” Marcin Hałat, zwrócił się do Burmistrza Gminy Kęty, Pana Tomasza Bąka z propozycją stworzenia systemu elektronicznej rejestracji usterek na terenie gminy. Według propozycji naczelnego, mieszkańcy mogliby za jego pośrednictwem zgłaszać problemy z zakresu: infrastruktury jak ubytki w drodze, nierówne chodniki dla pieszych, uszkodzone znaki drogowe, przystanki autobusowe itp.; bezpieczeństwa: brak barierek, przejść dla pieszych w niebezpiecznych miejscach, niedziałające oświetlenie, uszkodzone przeprawy przez rzeki, czy też czystości terenu: nielegalne wysypiska śmieci, niedziałający prawidłowo wywóz śmieci, graffiti. Każdy z mieszkańców, użytkowników systemu, mógłby dodawać opis problemu, zdjęcia, linki do filmów oraz zaznaczać dany problem na mapie gminy Kęty.

Na Facebooku został utworzony profil „Usterki w gminie Kęty” (https://www.facebook.com/UsterkiWGminieKety), w celu powiadamiania o usterkach. Jednocześnie mieszkańcy mogliby monitorować w ten sposób przebieg usuwania usterek i dokonywania niezbędnych napraw. A zatem serwis usterkowy pełniłby funkcję platformy komunikacyjnej.


Co prawda Burmistrz Kęt przychylił się w odpowiedzi do propozycji złożonej przez Marcina Hałata, jednak zwracał uwagę, że na taki oficjalny serwis nie przewidziano wydatków w budżecie. Nie przewidziano ich także w budżetach kolejnych, ale profil facebookowy funkcjonuje z powodzeniem.
Tego samego dnia, w którym złożono pismo do Burmistrza, pojawiło się pierwsze zgłoszenie usterek. Internautka wskazała na nieprawidłowości przy wykonaniu nawierzchni asfaltowej w obrębie przejazdu kolejowego w Kętach.
Zadziałało!

Burmistrz Gminy Kęty, powołując się na zgłoszenie internetowe i widniejącą na stronie dokumentację fotograficzną, wystosował do Oddziału PKP PLK S.A. w Nowym Sączu pismo z prośbą o podjęcie działań w celu poprawy stanu nawierzchni i poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy.
Na facebookowym profilu „usterki w gminie Kęty” mieszkańcy zgłaszają problemy, usterki w gminie, dodają zdjęcia, opis usterki, a administratorzy strony przekazują je do Urzędu, celem podjęcia interwencji.

Nowa Wieś.Kęty
Trwa ładowanie komentarzy...