O autorze
Dziennikarz obywatelski. Działam na rzecz zwiększenia jawności w życiu publicznym korzystając z pomocy Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. W 2014 roku nominowana do nagrody Super Samorząd jako członek grupy nieformalnej Miasto Obywatelskie Lubartów, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór za działania na rzecz świadomego głosowania w wyborach.

W 2015 roku zostałam laureatką konkursu dziennikarskiego na najlepszy materiał prasowy na temat petycji. Konkurs organizowała Kancelaria Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych. Współtworzę serwis o pracy radnych: lubartow.mamprawowiedziec.pl i fanpage Miasto Obywatelskie Lubartów.

Jak tu się żyło, żyje i jak będzie się żyło. W wymiarze finansowym

Strona miejscowości Załęże w gminie Osiek Jasielski w założeniu opiera się na informacjach od mieszkańców powiatu jasielskiego, dotyczących Załęża i gminy Osiek Jasielski. Tego, jak tu się żyło, żyje i jak będzie się żyło.

Każdy organ administracji publicznej ma obowiązek publikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej komplet dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi. Nie każdy jednak z tego obowiązku się wywiązuje. BIP Gminy Osiek Jasielski takich informacji nie zawierał. Redakcja portalu zaleze.com zwróciła się z prośbą o ich publikację w kwietniu 2015 roku. Zakres wnioskowanych informacji obejmował lata 2012-2015 Jak podkreślił redaktor naczelny Marcin Hałat: To, jak ważne jest publikowanie w BIP dokumentów z kontroli zapewne mogą powiedzieć sami radni gminy, którzy stanowią w gminie prawo oraz kontrolują działania wójta. Obywatele, którzy głosowali na wójta, również mają prawo wiedzieć jak zarządzana jest gmina i jakie są efekty różnego rodzaju kontroli.

Na początku maja serwis opublikował odpowiedź Urzędu Gminy, w którym poinformowano o wyznaczeniu nowego terminu udostępnienia dokumentacji z lat 2014-2015 i przekazaniu dokumentów z kontroli z lat poprzednich.
Redakcja zaleze.com opublikowała je na swojej stronie w uporządkowany sposób, według organów kontroli.

Już po publikacji dokumentów, na stronie pojawiła się informacja o uzyskaniu protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Rzeszowie dotyczącej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski”.
Z lektury powyższego jasno wynika, dlaczego obowiązek publikowania tego rodzaju jest istotny. Okazało się bowiem, iż w wyniku kontroli Urząd dokonał korekt finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ustalił pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 55.760,67 zł i pomniejszenie dofinansowania z EFRR o kwotę 385.532,47 zł.


Redakcja obok zamieszczenia samej informacji, pytała: Czy Szanowni Radni Gminy Osiek Jasielski dbający o finanse gminy zechcieli by – w imieniu mieszkańców, których reprezentują – zapytać Wójta Gminy Osiek Jasielski jakie te korekty będą mieć (mają) przełożenie dla budżetu gminy, w której żyją mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski?

Dlaczego jest to tak istotne? W tej konkretnej sprawie odpowiedzi są dwie i obie poprawne. Pierwsza to taka, że portal - na prośbę Urzędu Gminy Osiek Jasielski – zamieścił informacje na stronie o wysokiej pozycji Gminy Osiek Jasielski w rankingu wykorzystania środków z UE w latach 2004-2014. Gmina Osiek Jasielski z wynikiem 4848.14 zł zajęła bardzo wysokie 26 miejsce na 1566 sklasyfikowanych gmin wiejskich w całym kraju, a jednocześnie 2 miejsce w woj. podkarpackim i 1 w powiecie jasielskim.
Urząd Gminy jednak sam z siebie nie prosił o zamieszczenie informacji o tym, że musi zwrócić kwotę 379 932, 47 zł. I gdyby nie wniosek Marcina Hałata, informacja ta – mimo ustawowego obowiązku – nie byłaby dostępna.
Druga prawdziwa odpowiedź jest taka, że sprawa dotyczy projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski”, a zatem mieszkańcy powinni zostać bezwzględnie poinformowani o tym, że pewne inwestycje nie zostaną zrealizowane.

Czy kwota prawie 400 tys. zł to dużo biorąc pod uwagę fakt, iż cały projekt opiewał na 2,5 mln zł? Zapewne to zależy od tego, czy odpowiedzi będzie udzielał urzędnik, czy korzystający z infrastruktury sportowej, czy mieszkaniec który wobec konieczności dokonania części zwrotu środków zostanie pozbawiony innej inwestycji w gminie.
Dzięki działaniom naczelnego zaleze.com mieszkańcy przynajmniej mają świadomość konieczności poniesienia tego wydatku. Z odsetkami. I mogą pytać Urząd – na co zabraknie.

Osiek Jasielski. Załęże
Urząd Marszałkowski
Trwa ładowanie komentarzy...